บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ด้าน IT อย่างครบถ้วนเต็มรูปแบบ ด้วยทีมงานคุณภาพและประสพการณ์ ก่อตั้งเมื่อ เมษายน 2541 ให้บริการกับทุกกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั่วประเทศ


-IT OUTSOURCING AND HELPDESK
-MAINTENANCE COMPUTER SERVER, NETWORK DEVICE, FIREWALL, ROUTER, SECURITY DEVICE, LINE PRINTER, NOTEBOOK, CCTV, ANTI VIRUS
-CABLING NETWORK FIBER OPTIC AND COPER
-SALES AND INSTALLATION COMPUTER SERVER, NOTEBOOK, MONITOR, PRINTER, PABX, CCTV, NETWORK DEVICE, FIREWALL, ROUTER, SECURITY DEVICE, ANTI VIRUS , OS & SOFTWARE